• Cưa đĩa trượt 254mm AEG

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa trượt 254mm AEG
  Cưa đĩa trượt 254mm AEG (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 5.000.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ

  5,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,500,000 VNĐ

  Xem
  9%

  Đã mua

  9

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn mini Ozito 2000W 250mm

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn mini Ozito 2000W 250mm
  Cưa đĩa bàn mini 250mm Ozito 2000W TSF - 1211 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 2.000.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp dùng chế cháo sử dụng trong gia đình nhà xưởn...

  2,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 2,500,000 VNĐ

  Xem
  20%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Pin 18V mô tơ từ không chổi than WorkZone

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Pin 18V mô tơ từ không chổi than WorkZone
  Cưa đĩa Pin 18V mô tơ từ không chổi than WorkZone (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.900.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện - trong gia đì...

  2,900,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  17%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Con ngựa để máy cưa Ryobi

  Giao sản phẩm
  Con ngựa để máy cưa Ryobi
  Con ngựa để máy cưa Ryobi (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.200.000 vnđ - Chức năng : dùng để đặt máy cưa đa góc,cưa đa góc trượt . giúp thao tác nhanh ,dễ dàng

  2,200,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  37%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W
  Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W(hàng đã qua dụng) - Giá bán 1.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

  Xem
  23%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa trượt Ryobi 305mm

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa trượt Ryobi 305mm
  Cưa đĩa trượt 305mm Ryobi (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.900.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm...

  4,900,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,500,000 VNĐ

  Xem
  11%

  Đã mua

  9

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  10%

  Đã mua

  5

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.000.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  20%

  Đã mua

  7

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito TBS - 2000

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito TBS - 2000
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito 2000W TBS - 2000 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.200.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,200,000 VNĐ

  Giá gốc: 6,000,000 VNĐ

  Xem
  30%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito
  Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito - Giá bán 2.200.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,200,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  37%

  Đã mua

  16

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W
  Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 1.700.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,700,000 VNĐ

  Giá gốc: 2,200,000 VNĐ

  Xem
  23%

  Đã mua

  17

  Thời gian còn lại

 • Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G

  Giao sản phẩm
  Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G
  Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,500,000 VNĐ

  Xem
  18%

  Đã mua

  6

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810
  Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810 (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.900.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xư...

  2,900,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,700,000 VNĐ

  Xem
  38%

  Đã mua

  35

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 18V R18CS

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 18V R18CS
  Cưa đĩa Ryobi 18V  R18CS (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.700.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xưởng,...

  2,700,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,500,000 VNĐ

  Xem
  40%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V
  Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V - Giá bán 2.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  29%

  Đã mua

  7

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi
  Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 3.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  3,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  30%

  Đã mua

  35

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito
  Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito ( hàng đã qua sử dụng ) - Giá bán 2.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,600,000 VNĐ

  Xem
  46%

  Đã mua

  250

  Thời gian còn lại

 • Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W

  Giao sản phẩm
  Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W
  Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ g...

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 7,000,000 VNĐ

  Xem
  36%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa lazer 1300W

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa lazer 1300W
  Máy cưa đĩa lazer 1300W - Giá bán 1.100.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,100,000 VNĐ

  Giá gốc: 2,000,000 VNĐ

  Xem
  45%

  Đã mua

  38

  Thời gian còn lại

 • Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm

  Giao sản phẩm
  Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm
  Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm MaxPro - Giá bán 2.400.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,400,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,000,000 VNĐ

  Xem
  20%

  Đã mua

  237

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80
  Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80 - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 7,500,000 VNĐ

  Xem
  40%

  Đã mua

  110

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506
  Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506 - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 6,500,000 VNĐ

  Xem
  31%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Cưa Đĩa Ozito 1200W

  Giao sản phẩm
  Cưa Đĩa Ozito 1200W
  Cưa Đĩa Ozito 1200W (hàng đã qua dụng) - Giá bán 950.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  950,000 VNĐ

  Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

  Xem
  37%

  Đã mua

  50

  Thời gian còn lại

Homedeal.vn - Mỗi Ngày Một Lựa Chọn !

630/84 Thống Nhất P.15 Gò Vấp
( Sau lưng bưu điện xóm mới )

Công Ty TNHH Home Deal .Địa chỉ : 630/84 Thống Nhất, P.15, Q. Gò Vấp, TP HCM - Điện thoại : 02866800204 - 0909083942 - Zalo : 0983 637 414
SGCNĐKD : 0312430907

 

Top