• Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W
  Cưa đĩa 235mm lazer Ozito 2000W(hàng đã qua dụng) - Giá bán 1.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 1,950,000 VNĐ

  Xem
  23%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa ray trượt Ozito 1200W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa ray trượt Ozito 1200W
  Cưa đĩa ray trượt Ozito 1200W(hàng đã qua dụng) - Giá bán 1.800.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ có ray cử giúp dễ thao tác ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,an...

  1,800,000 VNĐ

  Giá gốc: 2,500,000 VNĐ

  Xem
  28%

  Đã mua

  9

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa trượt Ryobi 305mm

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa trượt Ryobi 305mm
  Cưa đĩa trượt 305mm Ryobi (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.900.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm...

  4,900,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,500,000 VNĐ

  Xem
  11%

  Đã mua

  9

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 2000W TSF - 1211 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  10%

  Đã mua

  5

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210
  Cưa đĩa bàn có chân 250mm Ozito 1500W TSF - 1210 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.000.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  20%

  Đã mua

  7

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn mini 210mm Ozito 1200W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn mini 210mm Ozito 1200W
  Cưa đĩa bàn mini 210mm Ozito 1200W (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 2.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  29%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito TBS - 2000

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito TBS - 2000
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Ozito 2000W TBS - 2000 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 6,000,000 VNĐ

  Xem
  25%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Con ngựa để máy cưa Ozito

  Giao sản phẩm
  Con ngựa để máy cưa Ozito
  Con ngựa để máy cưa Ozito- Giá bán 2.000.000 vnđ - Chức năng : dùng để đặt máy cưa đa góc,cưa đa góc trượt . giúp thao tác nhanh ,dễ dàng

  2,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  43%

  Đã mua

  23

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito
  Máy cưa đĩa trượt 210mm Ozito - Giá bán 2.200.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,200,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  37%

  Đã mua

  16

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W
  Cưa đĩa Ryobi 185mm 1350W (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 1.700.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,700,000 VNĐ

  Giá gốc: 2,200,000 VNĐ

  Xem
  23%

  Đã mua

  17

  Thời gian còn lại

 • Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G

  Giao sản phẩm
  Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G
  Cưa đa góc Ryobi 18v CMS180G (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,500,000 VNĐ

  Xem
  18%

  Đã mua

  6

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810
  Cưa đĩa Ryobi 18V laser RWSL 1810 (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.900.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xư...

  2,900,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,700,000 VNĐ

  Xem
  38%

  Đã mua

  35

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa Ryobi 18V R18CS

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa Ryobi 18V R18CS
  Cưa đĩa Ryobi 18V  R18CS (hàng cũ đã qua sử dụng) - Giá bán 2.700.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xưởng,...

  2,700,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,500,000 VNĐ

  Xem
  40%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V
  Cưa đĩa AEG KS 66_1 điện 220V - Giá bán 2.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  29%

  Đã mua

  7

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi
  Cưa đĩa trượt 254mm Ryobi (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 3.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  3,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 5,000,000 VNĐ

  Xem
  30%

  Đã mua

  35

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn có chân 254mm Maxpro 1500W

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Maxpro 1500W
  Cưa đĩa bàn có chân 254mm Maxpro 1500W - Giá bán 5.000.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  5,000,000 VNĐ

  Giá gốc: 7,000,000 VNĐ

  Xem
  29%

  Đã mua

  85

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito
  Máy cưa đĩa trượt 1600W Ozito ( hàng đã qua sử dụng ) - Giá bán 2.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  2,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,600,000 VNĐ

  Xem
  46%

  Đã mua

  250

  Thời gian còn lại

 • Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W

  Giao sản phẩm
  Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W
  Cưa đa góc trượt 305mm Ozito 2000W (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ g...

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 7,000,000 VNĐ

  Xem
  36%

  Đã mua

  8

  Thời gian còn lại

 • Máy cưa đĩa lazer 1300W

  Giao sản phẩm
  Máy cưa đĩa lazer 1300W
  Máy cưa đĩa lazer 1300W - Giá bán 1.800.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  1,800,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  49%

  Đã mua

  38

  Thời gian còn lại

 • Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm

  Giao sản phẩm
  Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm
  Máy cắt đa góc đèn lazer 255mm MaxPro - Giá bán 3.100.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  3,100,000 VNĐ

  Giá gốc: 4,500,000 VNĐ

  Xem
  31%

  Đã mua

  237

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80
  Cưa đĩa bàn 1200W Panzer HS80 - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 7,500,000 VNĐ

  Xem
  40%

  Đã mua

  110

  Thời gian còn lại

 • Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506

  Giao sản phẩm
  Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506
  Cưa đĩa lazer Ryobi 18V P506 - Giá bán 4.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng nơi không có nguồn điện -  trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  4,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 6,500,000 VNĐ

  Xem
  31%

  Đã mua

  15

  Thời gian còn lại

 • Máy cắt đa góc 1500W Ozito CMS-210

  Giao sản phẩm
  Máy cắt đa góc 1500W Ozito CMS-210
  Máy cắt đa góc 1500W Ozito CMS-210 (hàng đã qua sử dụng) - Giá bán 1.500.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ,sắt,nhôm ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ...

  1,500,000 VNĐ

  Giá gốc: 3,500,000 VNĐ

  Xem
  57%

  Đã mua

  125

  Thời gian còn lại

 • Cưa Đĩa Ozito 1200W

  Giao sản phẩm
  Cưa Đĩa Ozito 1200W
  Cưa Đĩa Ozito 1200W (hàng đã qua dụng) - Giá bán 950.000 VNĐ - Chức năng : cưa gỗ ....thích hợp sử dụng trong gia đình nhà xưởng,anh em làm đồ gỗ..

  950,000 VNĐ

  Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

  Xem
  37%

  Đã mua

  50

  Thời gian còn lại

Homedeal.vn - Mỗi Ngày Một Lựa Chọn !

630/84 Thống Nhất P.15 Gò Vấp
( Sau lưng bưu điện xóm mới )

Công Ty TNHH Home Deal .Địa chỉ : 630/84 Thống Nhất, P.15, Q. Gò Vấp, TP HCM - Điện thoại : 02866800204 - 0909083942 - Zalo : 0983 637 414
SGCNĐKD : 0312430907

 

Top